Yohanes 8:32 - “Kamu akan mengenali kebenaran, dan kebenaran akan membebaskan kamu.”
eKebenaran
Kebenaran Roh Itu Roh Kudus
Roh Itu
Roh Kudus
2016-08-16 | 0 Komen
A- A+ Simpan

Gelaran divin “Roh Kudus” ialah wahi baru dalam Wasiat Baru. Gelaran ini tidak digunakan dalam Wasiat Lama. (Dalam Yes. 51:11 dan Yes. 63:10-11, “Roh Kudus” harus diterjemahkan sebagai “Roh kekudusan”.) Gelaran divin ini pertama sekali digunakan ketika Tuhan datang untuk menyediakan seorang pelopor untuk Tuan Yesus (Luk. 1:15) dan menyediakan stubuh insani untuk Kristus (Luk. 1:35). Ini menunjukkan bahawa Roh Kudus berkaitan dengan inkarnasi Tuhan.

Roh merujuk kepada sifat Tuhan, sifat persona Tuhan, manakala kudus merujuk kepada atribut sifat Tuhan. Sifat Tuhan adalah kudus. Inkarnasi ialah perkara membawa sifat Tuhan ke dalam manusia. Tuhan berhasrat untuk menjadikan umat pilihan-Nya kudus dari segi sifat divin agar mereka dapat menjadi kudus sama seperti Dia adalah kudus.

Menjadi kudus bererti berbeza daripada yang umum. Roh Kudus dalam inkarnasi Tuhan menjadikan manusia berbeza daripada yang umum sama seperti Tuhan adalah berbeza dari segi sifat kudus-Nya. Oleh itu, apa yang dilahirkan menerusi inkarnasi Tuhan ialah “yang kudus itu” (Luk. 1:35), dan yang kudus ini ialah Yesus Penyelamat kita, yang berbeza daripada apa-apa yang umum secara intrinsik, sebagaimana Tuhan berbeza dari segi sifat kudus-Nya. Roh Kudus, yang daripada-Nya Yesus yang kudus itu (Kis. 3:14) dikandungkan dan dilahirkan yang disebut dalam Matius 1:18 dan 20, akan menjadikan percayawan Yesus yang kudus itu kudus secara intrinsik sebagaimana Dia adalah kudus dari segi sifat divin. Akhirnya, semua percayawan ini akan berkonsumasi dalam kota kudus, Yerusalem Baru (Wahi 21:2).

Lukas 1:15 mengatakan bahawa Yohanes Pembaptis dipenuhi Roh Kudus malah sejak dalam kandungan ibunya. Roh Kudus ialah gelaran divin pertama yang merujuk kepada Roh Tuhan dalam Wasiat Baru. Pada masa permulaan injil Tuhan, untuk menyediakan jalan bagi Penyelamat datang dan menyediakan tubuh insani untuk-Nya, gelaran divin ini, Roh Tuhan, digunakan. Penyediaan jalan untuk kedatangan Penyelamat memerlukan pelopor-Nya dipenuhi Roh Kudus agar dia dapat mengasingkan orang kepada Tuhan daripada segala sesuatu yang selain Tuhan, menjadikan mereka kudus kepada-Nya demi tujuan-Nya. Penyediaan tubuh insani untuk Penyelamat memerlukan Roh Kudus menyalurkan sifat divin ke dalam keinsanan, menjadikan manusia kudus demi melaksanakan rancangan penebusan Tuhan. Oleh yang demikian, Tuan Yesus dikandungkan daripada Roh Kudus dengan mempunyai esens divin (Luk. 1:35) dalam perawan manusia, yang “didapati mengandungkan anak daripada Roh Kudus” (Mat. 1:18). Yang dilahirkan di dalamnya adalah daripada Roh Kudus (ay. 20). Walaupun Kristus dilahirkan oleh Maria (Mat. 1:16), namun Dia ialah anak daripada Roh Kudus. Kelahiran Kristus secara langsung adalah daripada Roh Kudus. Sumber-Nya ialah Roh Kudus, dan elemen-Nya adalah divin.

Banyak ayat dalam Wasiat Baru yang berbicara tentang Roh Kudus. Lukas 3:22 memberitahu kita bahawa Roh Kudus turun dalam bentuk jasadi bagaikan burung merpati ke atas-Nya, mengurapi-Nya untuk ministri-Nya. Dalam Matius 12:32, kita melihat kata-kata berkenaan membicarakan kata menentang Roh Kudus, kata-kata yang menunjukkan bahawa sekiranya seorang pendosa menghujat Roh Kudus, Roh itu tidak ada kedudukan untuk bekerja ke atasnya untuk menyebabkan dia bertaubat dan percaya kepada Tuan Yesus. Menurut Yohanes 20:22, Tuan Yesus pada hari kebangkitan-Nya menghembus ke dalam disipal-disipal-Nya dan memberitahu mereka untuk menerima Roh Kudus. Inilah penerimaan Roh Kudus sebagai hayat secara esensial. Kemudian, dalam Matius 28:19, Tuan mengarahkan disipal-disipal untuk membaptis orang “ke dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.” Dalam Kisah Para Dutus 1:2, kita melihat bahawa Kristus yang bangkit memberi perintah kepada para dutus menerusi Roh Kudus. Kemudian dalam Roma 15:16, Paulus mengatakan bahawa dalam ministrinya, bangsa Asing yang dipersembahkan itu dapat diterima, setelah dikuduskan dalam Roh Kudus. Oleh sebab Kristus telah digarapkan ke dalam mereka, menjadi elemen mereka, maka bangsa Asing menjadi suatu korban yang ditepui Kristus dan diresapi esens divin-Nya.

Roh Itu
Tinggalkan komen / perkongsian anda
Daftar atau isi maklumat di bawah:
1. Nama (Diperlukan)
2. E-mel atau Telefon (Diperlukan)