Yohanes 8:32 - “Kamu akan mengenali kebenaran, dan kebenaran akan membebaskan kamu.”
eKebenaran
Kajian Hayat Roma Mesej 66: Tuhan Mengutuk Dosa dalam Tubuh Daging
Mesej 65: Transformasi dan Konformasi Melalui Hayat yang Bercantum (2)
Mesej 67: Tuhan Yang Terproses ialah Hukum Roh Hayat
Mesej 66: Tuhan Mengutuk Dosa dalam Tubuh Daging
2021-11-11 | 0 Komen
A- A+ Simpan

TUHAN MENGUTUK DOSA DALAM TUBUH DAGING 

Ayat-ayat Bible: Roma 8:1-11

Kajian-hayat: Mesej 66

Bacaan Bible: 

Roma 8: 1-2 Jadi sekarang, tidak ada pengutukan terhadap mereka yang berada dalam Kristus Yesus. Kerana hukum Roh hayat telah membebaskan aku dalam Kristus Yesus daripada hukum dosa dan maut. 

Petikan Bacaan: 

TIDAK ADA PENGUTUKAN

Paulus memulakan bab lapan dengan kata berkenaan pengutukan: "Jadi sekarang, tidak ada pengutukan terhadap mereka yang berada dalam Kristus Yesus." Sekali lagi saya ingin mengatakan bahawa pengutukan di sini bersifat dalaman. Di sini penulis dapat memuji dan mengisytiharkan bahawa tidak ada lagi pengutukan terhadap mereka yang berada dalam Kristus Yesus. Ketika ada yang membaca ayat ini, mereka mungkin berkata, "Saya berada dalam Kristus Yesus. Namun kenapa saya tidak mempunyai sorakan kemenangan sebegini? Sebaliknya, saya masih mengeluh dan merintih." Sebabnya ialah pada hakikatnya dan secara praktikalnya kita mungkin berada dalam 7:24 dan bukan dalam 8:1.

        Kita perlu memperhatikan kala bagi 8:1. Ayat ini dalam kala kini, bukan dalam kala depan. Paulus tidak berkata, "Tidak akan ada pengutukan"; dia berkata bahawa sekarang tidak ada pengutukan. Ketika masalah timbul, kita harus ingat akan butir ini dan mengisytiharkan, "Jadi sekarang, tidak ada pengutukan." Kita perlu mengisytiharkan sabda Tuhan kepada musuh, kepada demon. Ke mana sahaja kita pergi, kita harus mengisytiharkan sabda Tuhan. Secara khususnya, kita harus mengisytiharkan bahawa tidak ada pengutukan terhadap mereka yang berada dalam Kristus. Syaitan akan berbohong kepada kita dan mengatakan bahawa kita dikalahkan, walaupun kita berada dalam Kristus. Jangan terima dusta in, dan jangan percaya. Sebaliknya, isytiharkanlah sabda Tuhan. Isytiharkan bahawa sekarang tidak ada pengutukan terhadap mereka yang berada dalam Kristus.

BAGAIMANA TUHAN MENGANGGULANGI DOSA

Laungan kemenangan Paulus dalam 8:1 tidak sia-sia. Dia mempunyai asas, kedudukan yang pasti, untuk membuat penyataan seperti itu. "Kerana apa yang tidak dapat dilakukan hukum, disebabkan hukum lemah menerusi tubuh daging, Tuhan, dengan mengutus Anak-Nya sendiri dalam rupa bentuk tubuh daging dosa dan berkenaan dosa, mengutuk dosa dalam tubuh daging." Menurut ayat ini, Tuhan mengutus Anak-Nya sendiri bukan sahaja dalam rupa bentuk tubuh daging dosa, tetapi Dia juga mengutus-Nya berkenaan dosa.

Ayat ini memberitahu kita bahawa Tuhan mengutuk dosa. Dia mengutuk musuh yang menipu kita, berperang dengan kita, mengalahkan kita, menawan kita, dan membunuh kita. Di manakah Tuhan mengutuk dosa ini? Dia mengutuknya dalam tubuh daging. Sekarang kita mesti mengajukan satu lagi soalan: Di dalam tubuh daging siapakah Tuhan mengutuk dosa? Jawapannya ialah Tuhan mengutuk dosa dalam tubuh daging Yesus Kristus, Dia yang diutus dalam rupa bentuk tubuh daging dosa. Dalam tubuh daging ini, Tuhan mengutuk dosa. Ketika manusia Yesus disalibkan dalam tubuh daging, itulah masa Tuan mengutuk dosa dalam tubuh daging. Oleh itu, dalam tubuh daging Yesus Kristus dan menerusi kematian-Nya yang serba merangkumi, Tuhan mengutuk dosa. Menurut ayat-ayat ini, Tuhan mengutuk dosa dalam tubuh daging supaya "tuntutan adilbenar hukum dapat digenapi dalam kita yang tidak bergerak-hidup menurut tubuh daging tetapi menurut roh".

DUA DUNIA, DUA ALAM

Dalam alam semesta terdapat dua dunia, dua alam, yakni dunia rohani dan fizikal. Dalam dunia rohani ini ada demon, roh jahat, dan banyak perkara negatif yang mengganggu kita. Paulus mempunyai wahi tentang dunia rohani. Dalam Kolose 2:14 dan 15, dia menunjukkan bahawa ketika Tuan Yesus disalibkan, kuasa-kuasa jahat berikhtiar hendak menahan-Nya, mengekang-Nya, dalam maut. Ketika Dia naik ke syurga, Dia melucutkan kuasa jahat dan menawan mereka. Tujuan saya menyebut hal ini ialah menunjukkan bahawa kehidupan orang Kristian bukan hanya berkaitan dengan dunia fizikal, tetapi juga melibatkan dunia rohani.

Masalah kita dalam kehidupan Kristian terutamanya bukan berkaitan dengan dunia fizikal, tetapi dengan dunia rohani. Sebenarnya, bahkan dosa bukan masalah fizikal. Sebaliknya, dosa merupakan perkara dalam alam rohani dan wujud dalam alam rohani. Oleh itu, jika kita ingin mengatasi dosa, kita memerlukan kuasa rohani, kekuatan rohani. Kekuatan mental, yang sebenarnya berkaitan dengan dunia fizikal, tidak dapat membebaskan kita daripada kuasa dosa. Dosa kepunyaan alam rohani, dan dosa hanya dapat diatasi melalui kuasa rohani. Berkenaan kuasa rohani ini, Roma 8 sangat penting.

BERGERAK-HIDUP MENURUT ROH

        Kita mempunyai tubuh daging, dan kita juga mempunyai roh. Kita perlu mempertimbangkan sama ada kita hidup dalam tubuh daging, yakni dalam dunia fizikal atau dalam roh, yakni dalam dunia rohani. Adakah kita bergerak-hidup menurut tubuh daging atau menurut roh? Dalam 8:3 kita melihat bahawa berkenaan dosa, Tuhan telah melakukan satu perkara besar: Menurut inkarnasi Anak Tuhan, Tuhan menanggulangi masalah dosa, mengutuk dosa dalam tubuh daging. Tujuan-Nya mengutuk dosa adalah supaya tuntutan adilbenar hukum Tuhan dapat digenapi dalam kita, bukan melalui usaha kita untuk mematuhi hukum, tetapi melalui gerak-hidup kita menurut roh. Oleh itu, kita bukan pematuh hukum; kita orang yang bergerak-hidup menurut roh. 

Soalan-soalan Kajian: 

1. Huraikan bagaimana Tuhan menanggulangi dosa. 

2. Kongsikan dengan teman rohani, pengalaman anda bergerak-hidup menurut roh. 

Mesej 65: Transformasi dan Konformasi Melalui Hayat yang Bercantum (2)
Mesej 67: Tuhan Yang Terproses ialah Hukum Roh Hayat
Tinggalkan komen / perkongsian anda
Daftar atau isi maklumat di bawah:
1. Nama (Diperlukan)
2. E-mel atau Telefon (Diperlukan)