Yohanes 8:32 - “Kamu akan mengenali kebenaran, dan kebenaran akan membebaskan kamu.”
eKebenaran
Kebenaran Kristian Kehidupan Gereja Orang Kristian yang Normal (1)
Meniru Kristus, tetapi bukan Melalui Hayat Alamiah Kita
Kehidupan Gereja Orang Kristian yang Normal (2)
Kehidupan Gereja Orang Kristian yang Normal (1)
2019-08-25 | 0 Komen
A- A+ Simpan

Sebagai orang Kristian, sekadar menjalani kehidupan orang Kristian secara individu adalah tidak mencukupi. Kita perlu menjalani kehidupan gereja orang Kristian yang normal. Dengan kata lain, kita memerlukan gereja. Seorang Kristian sahaja tidak mencukupi. Beribu-ribu orang Kristian yang individu tanpa realiti gereja dan Tubuh juga tidak mencukupi. Tuhan mengingini wadah yang korporat, yakni gereja. Dalam Kristianiti, hanya ada kehidupan orang Kristian tetapi tidak ada kehidupan gereja. Mereka tidak dapat menjalani kehidupan gereja orang Kristian yang normal kerana mereka tidak mempunyai realiti gereja lokal. Mereka mempunyai organisasi, pertubuhan, dan denominasi, tetapi bukan gereja. Menerusi Bible, kita menjadi jelas bahawa Tuhan mengingini satu kesaksian, yakni gereja lokal (sila rujuk Kisah Para Dutus 13:1, “…dalam gereja lokal di Antiokhia…”). Walaupun gereja lokal hanyalah prosedur, namun gereja lokal adalah penting untuk mencapai matlamat, iaitu Tubuh Kristus.

Contohnya, dalam gereja yang kecil di Antiokhia, yang terdiri daripada pekudus daripada pelbagai latar belakang, pendidikan dan status, Tuhan mempunyai jalan untuk mengambil langkah yang besar bagi menyebarkan injil kingdom-Nya ke dunia bangsa Asing. Lebih-lebih lagi, dalam kehidupan gereja ini, Paulus bertumbuh dari segi rohani, disempurnakan dari segi rohani, dan fungsinya termanifes secara beransur-ansur sehingga dia menjadi contoh dan teladan kepada semua pekudus dalam hal melayan, bekerja, berjerih lelah untuk Tuhan dan menghabiskan serta dihabiskan sepenuhnya untuk pekudus. Tanpa ragu-ragu, orang Kristian di kota Antiokhia telah memberikan kerjasama yang paling tinggi kepada Tuhan dan mereka sudah tentu menjalani kehidupan gereja orang Krisitan yang normal.

Dalam ekonomi Tuhan, Dia ingin memperoleh gereja di bumi untuk menjadi wadah korporat bagi mengekspresikan dan mempersaksikan gereja universal-Nya, untuk berisikan dan mengekspresikan kekayaan-Nya yang tidak terduga, untuk bekerja bersama dengan-Nya bagi memberitakan injil dan menanggulangi musuh-Nya Syaitan. Namun begitu, keadaan kita sekarang masih tidak berpadanan dengan jenis gereja yang berupaya bekerja bersama dengan Tuhan, yang menjadi jalan dan sarana-Nya untuk bergerak di bumi. Hal ini turut menunjukkan bahawa tidak ada seorang daripada kita yang telah mencapai realiti kehidupan gereja orang Kristian yang normal seperti yang diwahikan dalam buku Dikbang Nee tersebut. Kita betul-betul perlu banyak belajar daripada gereja-gereja model dalam zaman Wasiat Baru.

Rencana yang seterusnya akan menyentuh tentang prinsip-prinsip am bagi kerja dan gereja-gereja lokal dan hubungan mereka dengan kehidupan orang Kristian yang normal.

Meniru Kristus, tetapi bukan Melalui Hayat Alamiah Kita
Kehidupan Gereja Orang Kristian yang Normal (2)
Tinggalkan komen / perkongsian anda
Daftar atau isi maklumat di bawah:
1. Nama (Diperlukan)
2. E-mel atau Telefon (Diperlukan)