Apakah tujuan kita hidup di bumi? Tujuannya ialah menewaskan musuh dan membebaskan sukma-sukma dari tangannya. Dalam Matius 12:29, Tuan berkata, “Bagaimana seseorang dapat masuk ke dalam rumah orang gagah dan merampas barangnya melainkan dia mengikat orang gagah itu dahulu? Kemudian dia akan merampas seluruh harta rumahnya.” Orang gagah itu Syaitan, dan barangnya melambangkan orang yang hidup. Kita perlu merampas harta rumah dan membebaskan barangnya (sukma-sukma yang berharga) dari tangannya. Ini kelihatan seperti kerja penginjilan Kristianiti. Namun demikian, pada hakikinya ini bukan sekadar suatu kerja, tetapi suatu kehidupan. Kita hidup untuk memberitakan injil.

Perkataan seperti penginjilan, pemberitaan injil adalah baik dan betul, namun perkataan-perkataan ini telah digunakan oleh Kristianiti secara tidak tepat. Kristianiti mengambil penginjilan sebagai suatu kerja, suatu aktiviti, suatu program. Namun demikian, Wasiat Baru menunjukkan kepada kita bahawa pemberitaan injil ialah sejenis kehidupan. Kita hidup di sini untuk tujuan ini. Pemberitaan injil ialah hayat dan kehidupan kita. Mengapakah kita hidup di sini? Jika kamu mengatakan bahawa kamu hidup di sini adalah untuk bekerja atau belajar, kamu sama sekali salah. Sebagai seorang Kristian, kamu hidup bukan untuk bekerja atau belajar. Sebaliknya, kamu bekerja atau belajar adalah untuk kamu memberitakan injil. Oleh itu, kamu harus memberitakan injil di tempat kerja atau sekolah, bukan sahaja melalui kata-kata kamu tetapi juga melalui tingkah laku, kehidupan, dan kerja kamu agar Kristus dapat diperbesar dan diekspresikan menerusi kamu.

Kita perlu berbicara. Dua Korintus 4:13 berkata, “Dan oleh sebab kami mempunyai roh iktikad yang sama menurut apa yang tertulis, “Aku percaya, maka aku berbicara,” kami juga percaya, maka kami juga berbicara.” Kita telah percaya kepada Tuan Yesus, dan menerima Dia sebagai Penyelamat kita. Oleh itu, kita harus membicarakan atau berkongsi dengan orang lain apa yang telah kita percaya. Semakin banyak kamu berbicara, semakin Tuan mempunyai jalan untuk bekerja dalam orang lain. Jika kamu membicarakan sepuluh ribu perkataan, dan hanya beberapa patah perkataan yang diterima oleh orang lantas dia diselamatkan, maka itu amat bermanfaat. Ini lebih baik daripada tidak mengatakan apa-apa. Apabila kita menikmati Kristus dan menjadi satu dengan Kristus dalam kehidupan kita, pembicaraan kita akan didapati berada dalam Kristus dan Kristus dapat disalurkan kepada orang lain.

Untuk menjadi seorang hidup yang memberitakan injil, kita harus berberita dengan mulut, telinga, mata, hidung, tangan, dan kaki kita. Dengan tangan kita, kita harus menulis, dan dengan kaki kita, kita harus keluar menghubungi orang. Kita harus menggunakan seluruh diri kita untuk memberitakan injil. Kita ialah pemberita yang hidup, bukan pemberita yang profesional. Jika kita mengenali ekonomi Tuhan, maka kita akan sedar bahawa tujuan kewujudan gereja di bumi ialah memberitakan injil, dan pemberitaan ini bukan sekadar kerja penginjilan. Sebaliknya, pemberitaan ini ialah kehidupan bagi semua anggota Tubuh Kristus yang hidup. Seluruh Tubuh, dengan semua anggota yang hidup, hidup untuk menundukkan musuh, membebaskan sukma-sukma, membawa mereka kepada Kristus, dan membina Tubuh dengan orang ini sebagai bahan pembinaan.