1. Memberitakan injil kurnia dan injil kingdom kepada pembaca supaya mereka dapat diselamatkan.
  2. Meministerkan bekalan hayat kepada percayawan supaya mereka dapat bertumbuh dalam Kristus.
  3. Membebaskan sabda Tuhan yang hidup dan kaya daripada Kitab Kudus supaya percayawan dapat dikhasiati lalu bertumbuh dan menjadi matang.