Kekayaan Kristus adalah tidak terduga dan luas tidak terbatas! Semua kekayaan Kristus tersedia untuk kita hargai, alami, dan nikmati dalam kehidupan harian kita! Akan tetapi, adakah kita menikmatinya? Ini amat bergantung pada berapa banyak kita melihat kekayaan Kristus dalam sabda Tuhan, iaitu Bible.

Di sini kita bukan berbicara tentang kekayaan fizikal atau kekayaan dari segi kebendaan, tetapi kekayaan Kristus sendiri. Tuhan berhasrat agar kita menerima, mengalami, dan menikmati kekayaan Kristus (Ef. 1:3).

Efesus 3:8 berkata, “Kepada aku yang lebih kecil daripada yang terkecil dalam kalangan pekudus, telah diberi kurnia ini untuk menginjilkan kekayaan Kristus yang tidak terduga kepada bangsa Asing.”

Nota kaki 2 bagi ayat ini dalam Bible Versi Pemulihan berkata:

Dutus bukannya memberitakan doktrin tetapi memberitakan kekayaan Kristus. Kekayaan Kristus ialah segala apanya Kristus kepada kita, seperti cahaya, hayat, keadilbenaran, dan kekudusan, segala yang dimiliki-Nya untuk kita, dan segala yang telah disempurnakan, dicapai, dan diperoleh-Nya untuk kita. Kekayaan Kristus ini tidak terduga dan tidak tertelusur.

Di sini kita melihat tiga aspek kekayaan Kristus untuk kita nikmati: (1) segala apanya Kristus kepada kita, (2) segala yang dimiliki-Nya untuk kita, dan (3) segala yang telah disempurnakan, dicapai, dan diperoleh-Nya untuk kita.

Dalam artikel ini kita akan melihat aspek pertama kekayaan Kristus ini dan bagaimana kita dapat menghargai, mengalami, dan menikmatinya dalam kehidupan harian kita.

I. Segala Apanya Kristus kepada Kita

Seperti yang disebut dalam nota kaki di atas, kekayaan Kristus ialah apanya Dia kepada kita, termasuklah cahaya, hayat, keadilbenaran, dan kekudusan, dan banyak lagi. Yohanes 1:4 berkata, “Dalam Dia ada hayat, dan hayat itu cahaya manusia.” Dalam 1 Korintus 1:30 pula Paulus berkata, “Tetapi daripada-Nya [Tuhan], kamu berada dalam Kristus Yesus yang telah menjadi kearifan kepada kita daripada Tuhan: keadilbenaran, pengudusan, dan penebusan.”

Hayat

Adakah kamu perlukan hayat? Kristus ialah hayat Tuhan yang abadi dan divin (Yoh. 14:6). Jika kita tidak menerima Dia sebagai hayat, kita semua akan binasa (3:16). Akan tetapi, apabila kita percaya kepada Anak Tuhan, Yesus Kristus, kita mempunyai hayat abadi ini (1 Yoh. 5:12). Kamu dapat menerima hayat abadi ini, iaitu Yesus Kristus sekarang juga! Hanya seru dan berkata, “Tuan Yesus, aku percaya ke dalam-Mu. Aku menerima-Mu!”

Cahaya

Adakah kamu perlukan cahaya? Kristus ialah cahaya hayat (8:12). Tanpa cahaya kita tidak dapat maju, tidak ada cara untuk bertumbuh secara rohani, tidak ada arah tuju untuk kehidupan kita. Kristus bukan sahaja cahaya dunia secara umum tetapi Dia cahaya yang bersinar dalam hati kita secara peribadi (2 Kor. 4:6).

Kekudusan dan keadilbenaran

Bagaimana pula dengan kekudusan dan keadilbenaran? Tidak ada orang yang dapat menjadi kudus seperti Tuhan dan tidak ada orang yang dapat menjadi adilbenar sepenuhnya. Namun Kristus ialah kedua-dua ini. Dia sama sekali kudus dan adilbenar—bahkan Dia digelar sebagai “Yesus Kristus, Yang Adilbenar itu” (1 Yoh. 2:1).

Dengan menyeru Tuan, kita dapat menikmati kekayaan-Nya. Kamu hanya perlu menghubungi Tuan Yesus dengan menggunakan roh kamu menyeru nama-Nya. “Tuan Yesus!” Dia akan menjadi begitu kaya kepada kamu.

Dalam Roma 10:12b Paulus berkata, “Tuan yang sama ialah Tuan kepada semua dan kaya kepada semua yang menyeru-Nya.” Roma 10:12 memberitahu kita bahawa rahsia untuk menikmati kekayaan Kristus ialah menyeru nama-Nya. Cubalah!

Apabila kita menyeru, “Tuan Yesus!” Dia bagaikan cek kosong untuk kita isikan jumlah itu. Oh, Dia memenuhi keperluan kita dengan apanya Dia sebagai hayat, cahaya, kekudusan dan keadilbenaran!

Dalam artikel yang seterusnya, kita akan melihat dua lagi aspek kekayaan Kristus serta belajar menikmati kekayaan Kristus ini dalam kehidupan harian kita.