1. Kami berharap agar sebanyak mana yang ditetapkan Tuhan untuk beroleh hayat abadi akan percaya kepada Tuan Yesus.
  2. Kami berharap agar semua orang Kristian yang dilahirukan akan mengejar pertumbuhan dalam
    hayat, bukan sekadar mengejar pertambahan dalam pengetahuan.
  3. Kami berharap agar semua orang Kristian yang mencari itu akan melihat visi berkenaan gereja dan masuk ke dalam kehidupan gereja yang praktikal di lokaliti mereka.
  4. Kami berharap agar Tuan akan memperoleh saki-baki pejayeng untuk mempersiapkan Pengantin-Nya.
  5. Kami berharap agar perkembalian Tuan akan dipercepat melalui pertumbuhan kita dan agar kami dapat berbahagian dalam kerapturan yang berberkat dan dalam kingdom-Nya yang akan datang.