Mari Mengenali Gelaran Tuhan (3)—Yehova

YEHOVA Nama Tuhan yang paling kerap muncul dalam Wasiat Lama ialah Yehova. Dalam bahasa Ibrani, nama ini terdiri daripada tiga perkataan: Ye mewakili satu kata, ho mewakili satu kata, dan va juga mewakili satu kata. Ye bermakna “kini ialah”, ho bermakna “dahulu ialah”, dan va bermakna “akan ialah”. Oleh itu, [...]

12 Januari 2017|1 Komen

Mari Mengenali Gelaran Tuhan (2)—El dan Eloah

El El ialah perkataan dalam bentuk mufrad (tunggal atau singular), bermaksud “Dia yang perkasa yang pertama, Dia yang perkasa yang terunggul.” Perkataan ini digunakan kira-kira sebanyak dua ratus lima puluh kali dalam Wasiat Lama; ia digunakan buat kali pertama dalam Kejadian 14:18-20 dan 22, mewahikan bahawa Tuhan ialah Dia yang [...]

08 Januari 2017|0 Komen

Mari Mengenali Gelaran Tuhan (1)—Elohim

Dalam Bible, nama pertama bagi Tuhan ialah Tuhan. Dalam Wasiat Lama, terdapat sekurang-kurangnya tiga perkataan Ibrani untuk Tuhan—Elohim, El, dan Eloah. Setiap perkataan ini mempunyai makna yang berbeza. Apabila kata penerang ditambah kepada nama-nama ini, terhasilnya nama majmuk. Elohim Kejadian 1:1 berkata, “Pada mulanya, Tuhan (Elohim) mencipta langit dan bumi.” [...]

04 Januari 2017|0 Komen

Tuhan ialah Cahaya

Cahaya divin ialah sifat ekspresi Tuhan. Oleh itu, ia merupakan atribut Tuhan yang terekspresi. Wahi 21:23 berkata, “Kota itu tidak memerlukan matahari atau bulan untuk menyinarinya, kerana kemuliaan Tuhan meneranginya dan lampunya ialah Anak Domba.” Dalam zaman milenium, cahaya matahari dan bulan akan diperhebat (Yes. 30:26). Akan tetapi, Yerusalem Baru [...]

16 September 2016|0 Komen

Tuhan Ialah Hayat

Hayat divin boleh dianggap sebagai atribut Tuhan yang pertama dan asas. Walaupun perkataan “hayat” digunakan banyak kali dalam Wasiat Baru, namun frasa “hayat Tuhan” hanya ditemui sekali. Efesus 4:18 ialah satu-satunya ayat yang berbicara tentang hayat Tuhan: “Dengan digelapkan dalam kefahaman mereka, terasing daripada hayat Tuhan disebabkan kejahilan yang ada [...]

10 Ogos 2016|0 Komen
Muat Rencana