Roh itu

Apakah maksud “Roh itu belum lagi” dalam Yohanes 7:39?

“Tetapi kata-Nya ini berkenaan Roh itu yang sudah hendak diterima oleh mereka yang percaya ke dalam-Nya; sebabnya Roh itu belum lagi, kerana Yesus belum lagi dimuliakan.” Yohanes 7:39   Apakah maksud “Roh itu belum lagi” dalam Yohanes 7:39? Inilah soalan yang ditanya oleh pembaca Bible. Banyak orang Kristian tidak memahami [...]

20 Oktober 2017|0 Komen

Roh Itu

Secara muktamad, Roh Tuhan ialah Roh itu. Roh itu ialah totaliti, agregat bagi semua elemen gelaran Roh Tuhan. Oleh itu, Roh itu ialah Roh almuhit. Apabila semua aspek dan elemen Roh itu diletakkan bersama-sama, kita mempunyai totaliti, agregat, yang dikenali dalam Wasiat Baru sebagai Roh itu (Mrk. 1:10; Mat. 4:1; 12:31; [...]

23 September 2016|1 Komen

Roh Kudus

Gelaran divin “Roh Kudus” ialah wahi baru dalam Wasiat Baru. Gelaran ini tidak digunakan dalam Wasiat Lama. (Dalam Yes. 51:11 dan Yes. 63:10-11, “Roh Kudus” harus diterjemahkan sebagai “Roh kekudusan”.) Gelaran divin ini pertama sekali digunakan ketika Tuhan datang untuk menyediakan seorang pelopor untuk Tuan Yesus (Luk. 1:15) dan menyediakan [...]

16 Ogos 2016|0 Komen
Muat Rencana