Kristus

Tanah Permai Kanaan — Tamsil bagi Kristus yang Almuhit (5)
Makanan di Tanah Itu — Pohon Anggur dan Pohon Ara

Pohon Anggur Selepas melihat bijirin di tanah permai, iaitu gandum dan barli, mari kita melihat pohon-pohon pula. Pohon yang pertama ialah pohon anggur. Rata-rata orang Kristian tahu bahawa pohon anggur merupakan tamsil bagi Kristus. Kristus sendiri berkata secara terang-terang, “Akulah pohon anggur benar” (Yoh. 15:1). Apakah ciri pohon anggur? Dalam [...]

06 Mei 2018|0 Komen

Tanah Permai Kanaan — Tamsil bagi Kristus yang Almuhit (4)
Makanan di Tanah Itu — Gandum dan Barli

Kita telah meninjau keluasan dan ketinggian tanah permai, serta melihat bahawa air di tanah itu sangat kaya, iaitu terdapatnya sumber air, pancuran air, dan aliran air. Makanan selalunya seiring dengan minuman. Oleh itu, dalam rencana ini dan yang seterusnya, kita akan meninjau makanan di tanah itu. Sekiranya kita meneliti ayat-ayat [...]

23 April 2018|0 Komen

Tanah Permai Kanaan — Tamsil bagi Kristus yang Almuhit (3)
Air di Tanah Itu

Kita bersambung untuk meninjau kepermaian tanah yang dijanjikan Tuhan itu. Tanah itu adalah permai kerana bekalan air yang berlimpahan. Ulangan 8:7 berkata, “Kerana Yehova Tuhanmu akan membawa engkau ke tanah permai, tanah yang mempunyai sungai, mata air dan sumber air, yang mengalir keluar di lembah dan di gunung.” Air adalah [...]

09 Mac 2018|1 Komen

Tanah Permai Kanaan — Tamsil bagi Kristus yang Almuhit (2)
Keluasan dan Ketinggian Tanah Itu

Keluasan Pertama sekali, tanah itu permai disebabkan keluasannya. Dalam Keluaran 3:8 Tuhan berkata, “Dan Aku turun untuk menyelamatkan mereka daripada tangan orang Mesir dan membawa mereka naik meninggalkan tanah itu ke tanah yang permai dan luas....” Kristus sebagai realiti tanah permai adalah luas secara universal. Dalam Efesus 3:18 Paulus menghuraikan [...]

26 Februari 2018|0 Komen

Tanah Permai Kanaan — Tamsil bagi Kristus yang Almuhit (1)
Janji Tuhan

Semasa Yesus berada di bumi, Dia secara terang-terang menyatakan bahawa seluruh Bible (termasuk Kitab Wasiat Lama) membicarakan berkenaan Dia. Pada suatu kali, Dia memberitahu ahli agama Yahudi, “Jika kamu mempercayai Musa, kamu akan mempercayai Aku; kerana dia menulis berkenaan Aku” (Yoh. 5:46). Selepas kebangkitan-Nya, Dia muncul kepada dua orang disipal [...]

02 Februari 2018|1 Komen
Muat Rencana