Kristian

Kehidupan Gereja Orang Kristian yang Normal (3)

Orang Kristian Pada masa yang sama, kita juga perlu melihat perkara berkenaan orang Kristian. Tanpa orang Kristian, tidak ada kehidupan orang Kristian. Tanpa orang Kristian, tidak ada gereja. Tanpa gereja, tidak ada kehidupan gereja. Oleh itu, orang Kristian dan gereja adalah seiring. Secara individu, kita ialah orang Kristian. Secara korporat, [...]

04 September 2019|0 Komen

Kehidupan Gereja Orang Kristian yang Normal (2)

Prinsip-prinsip am bagi kerja dan gereja-gereja lokal dan hubungan mereka dengan kehidupan orang Kristian yang normal. Semua ini dipersembahkan secara ringkas seperti berikut: (i) Para Dutus Tuan Yesus ialah dutus pertama yang mendirikan gereja di Yerusalem. Kumpulan kedua ialah dua belas orang yang telah dilantik sebagai dutus oleh Tuan. Para [...]

29 Ogos 2019|0 Komen

Kehidupan Gereja Orang Kristian yang Normal (1)

Sebagai orang Kristian, sekadar menjalani kehidupan orang Kristian secara individu adalah tidak mencukupi. Kita perlu menjalani kehidupan gereja orang Kristian yang normal. Dengan kata lain, kita memerlukan gereja. Seorang Kristian sahaja tidak mencukupi. Beribu-ribu orang Kristian yang individu tanpa realiti gereja dan Tubuh juga tidak mencukupi. Tuhan mengingini wadah yang [...]

25 Ogos 2019|0 Komen

Meniru Kristus, tetapi bukan Melalui Hayat Alamiah Kita

Roma 8:29 Kerana mereka yang dipraketahui-Nya juga dipratakdirkan-Nya agar dikonform kepada imej Anak-Nya, supaya Dia dapat menjadi Yang Sulung dalam kalangan dikbang yang banyak. Galatia 2:20a Aku telah disalibkan bersama dengan Kristus, dan bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup dalamku... Setelah seseorang diselamatkan, jauh di hati dia [...]

07 Mei 2019|0 Komen

Apakah perbezaan sukma dan roh?

Istilah sukma (Inggeris: soul) dan roh (Inggeris: spirit) telah menjadi pokok perbincangan dalam bidang falsafah, kesusasteraan, agama, malah dalam dunia perubatan. Kebanyakan orang menganggap bahawa sukma dan roh merujuk kepada benda yang sama. Namun begitu, kita perlu melihat daripada Bible, Sabda Tuhan, tentang apa yang dikatakan berkenaan sukma dan roh. [...]

22 Jun 2017|0 Komen
Muat Rencana