Kristian

Orang yang paling gembira ialah orang yang paling tidak mementingkan diri

Hakim-Hakim 9:13 - Tetapi pohon anggur berkata kepada mereka, Masakan aku meninggalkan wain baruku, yang menggirangkan Tuhan dan manusia, dan pergi melayang di atas pohon-pohon? Filipi 2:17 - Tetapi sekalipun aku dicurahkan sebagai korban curahan ke atas korban dan pelayanan iktikadmu, aku girang, dan aku girang bersama-sama kamu semua. Apakah [...]

05 Mac 2020|0 Komen

Kehidupan Gereja Orang Kristian yang Normal (3)

Orang Kristian Pada masa yang sama, kita juga perlu melihat perkara berkenaan orang Kristian. Tanpa orang Kristian, tidak ada kehidupan orang Kristian. Tanpa orang Kristian, tidak ada gereja. Tanpa gereja, tidak ada kehidupan gereja. Oleh itu, orang Kristian dan gereja adalah seiring. Secara individu, kita ialah orang Kristian. Secara korporat, [...]

04 September 2019|0 Komen

Kehidupan Gereja Orang Kristian yang Normal (2)

Prinsip-prinsip am bagi kerja dan gereja-gereja lokal dan hubungan mereka dengan kehidupan orang Kristian yang normal. Semua ini dipersembahkan secara ringkas seperti berikut: (i) Para Dutus Tuan Yesus ialah dutus pertama yang mendirikan gereja di Yerusalem. Kumpulan kedua ialah dua belas orang yang telah dilantik sebagai dutus oleh Tuan. Para [...]

29 Ogos 2019|0 Komen

Kehidupan Gereja Orang Kristian yang Normal (1)

Sebagai orang Kristian, sekadar menjalani kehidupan orang Kristian secara individu adalah tidak mencukupi. Kita perlu menjalani kehidupan gereja orang Kristian yang normal. Dengan kata lain, kita memerlukan gereja. Seorang Kristian sahaja tidak mencukupi. Beribu-ribu orang Kristian yang individu tanpa realiti gereja dan Tubuh juga tidak mencukupi. Tuhan mengingini wadah yang [...]

25 Ogos 2019|0 Komen

Meniru Kristus, tetapi bukan Melalui Hayat Alamiah Kita

Roma 8:29 Kerana mereka yang dipraketahui-Nya juga dipratakdirkan-Nya agar dikonform kepada imej Anak-Nya, supaya Dia dapat menjadi Yang Sulung dalam kalangan dikbang yang banyak. Galatia 2:20a Aku telah disalibkan bersama dengan Kristus, dan bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup dalamku... Setelah seseorang diselamatkan, jauh di hati dia [...]

07 Mei 2019|0 Komen
Muat Rencana