Kristian

Meniru Kristus, tetapi bukan Melalui Hayat Alamiah Kita

Roma 8:29 Kerana mereka yang dipraketahui-Nya juga dipratakdirkan-Nya agar dikonform kepada imej Anak-Nya, supaya Dia dapat menjadi Yang Sulung dalam kalangan dikbang yang banyak. Galatia 2:20a Aku telah disalibkan bersama dengan Kristus, dan bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup dalamku... Setelah seseorang diselamatkan, jauh di hati dia [...]

07 Mei 2019|0 Komen

Apakah perbezaan sukma dan roh?

Istilah sukma (Inggeris: soul) dan roh (Inggeris: spirit) telah menjadi pokok perbincangan dalam bidang falsafah, kesusasteraan, agama, malah dalam dunia perubatan. Kebanyakan orang menganggap bahawa sukma dan roh merujuk kepada benda yang sama. Namun begitu, kita perlu melihat daripada Bible, Sabda Tuhan, tentang apa yang dikatakan berkenaan sukma dan roh. [...]

22 Jun 2017|0 Komen

Apakah yang Kamu Peroleh dengan serta-merta pada Saat Kamu Percaya kepada Yesus? (2)

Dalam artikel ini kita akan melihat 5 perkara lagi yang kita peroleh dengan serta-merta pada saat kita percaya kepada Yesus. “Diperanakkan daripada Tuhan”—1 Yoh. 5:1 “Setiap orang yang percaya bahawa Yesus ialah Kristus itu adalah diperanakkan daripada Tuhan…” Dalam Wasiat Baru, terdapat nota kaki berkenaan “percaya” yang menunjukkan bahawa “sesiapa [...]

22 Februari 2017|0 Komen

Apakah yang Kamu Peroleh dengan serta-merta pada Saat Kamu Percaya kepada Yesus? (1)

Tidak kira sama ada kamu menerima Tuan Yesus pada lima hari yang lepas ataupun lima puluh tahun yang lalu, tetap ada banyak perkara yang boleh kamu alami dan nikmati! Dengan percaya kepada Yesus Kristus, kamu beroleh harta yang tidak ternilai, yang menantikan kamu membuat pertemuan serta mengalaminya. Ini sama seperti [...]

16 Februari 2017|0 Komen

Makna Rohani bagi Tahun Baru (4)—Prinsip Kematian Dan Kebangkitan

Prinsip Kedua berkenaan Tahun, Bulan, dan Hari Rencana ini membicarakan prinsip kedua berkenaan tahun, bulan, dan hari. Prinsip pertamanya boleh dibaca di sini. Sesetengah dikbang dan dikkak mempunyai amalan tertentu. Menjelang tahun baru, terutamanya pada malam terakhir setahun, mereka akan berpuasa dan berdoa sepanjang malam. Mereka pergi ke hadapan Tuhan [...]

31 Disember 2016|0 Komen
Muat Rencana