Syarat untuk Dibaptis

Apakah syarat untuk dibaptis? Bilakah seseorang itu boleh dibaptis? Menurut wahi dan contoh dalam Bible, satu-satunya syarat untuk dibaptis ialah percaya. Markus 16:16 berkata, “Dia yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan....” Setelah percaya, seseorang itu boleh dibaptis. Baptisan itu boleh dijalankan di tempat yang ada air. Jika seseorang itu dibaptis [...]