Injil

Mengapakah Tuhan mencipta manusia? Apakah tujuan-Nya mencipta manusia? (4)

Sesetengah orang mungkin bertanya: Mengapa Tuhan sendiri tidak mencampakkan Syaitan ke dalam abis atau tasik api? Jawapan kita ialah: Tuhan boleh berbuat demikian, tetapi Dia sendiri tidak mahu melakukannya. Kita tidak tahu mengapa Dia tidak mahu melakukannya sendiri, tetapi kita tahu bagaimana Dia melakukannya. Tuhan hendak menggunakan manusia untuk menanggulangi [...]

23 September 2019|0 Komen

Mengapakah Tuhan mencipta manusia? Apakah tujuan-Nya mencipta manusia? (3)

Kejadian 1:1-2 berkata, "Pada mulanya, Tuhan mencipta langit dan bumi. Tetapi bumi telah menjadi ketandusan dan kekosongan, dan kegelapan berada di atas permukaan air dalam." Menurut bahasa asal, langit di sini adalah jamak, merujuk kepada langit yang mempunyai bintang-bintang. (Bumi mempunyai langitnya, begitu juga dengan semua bintang yang lain). Menurut [...]

22 September 2019|0 Komen

Mengapakah Tuhan mencipta manusia? Apakah tujuan-Nya mencipta manusia? (2)

Tujuan Tuhan ialah memperoleh sekumpulan manusia sedemikian. Jika kita melihat ini, kita harus menyedari kemestikaan manusia, dan setiap kali manusia disebut, kita harus bergirang. Tuhan amat memandang berat akan manusia! Malah Dia sendiri menjadi seorang manusia! Rancangan Tuhan adalah untuk memperoleh manusia. Setelah Tuhan memperoleh manusia, rancangan-Nya pun tergenap. Rancangan [...]

21 September 2019|0 Komen

Mengapakah Tuhan mencipta manusia? Apakah tujuan-Nya mencipta manusia? (1)

Tuhan telah memberi kita jawapan untuk soalan-soalan ini dalam Kejadian 1:26-27. Kedua-dua ayat ini amat penting. Dua ayat ini mewahikan bahawa penciptaan manusia adalah benar-benar istimewa. Sebelum Tuhan mencipta manusia, Dia berkata, "Hendaklah Kita menjadikan manusia menurut imej Kita, mengikut rupa Kita, dan hendaklah mereka berdominion atas ikan di laut [...]

20 September 2019|0 Komen

Menjadi Saksi-saksi Tuan

Dalam Kisah Para Dutus 1:6, disipal-disipal Tuan bertanya kepada-Nya, adakah Tuan akan merestorasikan kingdom untuk Israel pada masa kini? Tuan menjawab mereka bahawa bukanlah bagi mereka untuk mengetahui masa atau musim yang ditetapkan Bapa dengan kuasa-Nya sendiri. Akan tetapi, apabila Roh Kudus turun ke atas mereka lalu mereka memperoleh kudrat, [...]

13 Januari 2019|1 Komen
Muat Rencana