Pengetahuan & Pengalaman Hayat

Menebus Masa

Dalam Efesus 5:16, Paulus berkata, “Tebuslah masa, kerana hari adalah jahat.” Menebus masa bererti merebut setiap peluang yang ada. Ini adalah menjadi arif dalam gerak-hidup kita. Kita harus menebus masa kerana hari adalah jahat. Pada zaman jahat ini (Gal. 1:4), setiap hari ialah hari jahat yang penuh dengan hal-hal jahat, [...]

21 Februari 2020|0 Komen

Bergerak-hidup dalam Kearifan—Merebut Setiap Peluang untuk Menebus Masa Kita

Dalam Kolose 4:5 dan 6, Paulus berkata, “Bergerak-hiduplah dalam kearifan terhadap orang luar, tebuslah masa. Hendaklah pertuturanmu sentiasa membawa kurnia, diperasakan dengan garam agar kamu tahu bagaimana kamu harus menjawab setiap orang.” Menebus masa bererti merebut setiap peluang yang baik untuk meministerkan hayat. Ini adalah menjadi arif dalam gerak-hidup kita [...]

19 Disember 2019|0 Komen

Merebut Peluang bagi Bekerja untuk Tuan

Semasa bekerja untuk Tuan, kita harus belajar merebut peluang, dan peluang terkandung dalam masa. Tuan Yesus berkata kepada disipal, “Kita harus melakukan kerja-kerja Dia yang mengutus Aku sementara hari siang; setibanya malam, tidak ada orang yang dapat bekerja. Semasa Aku berada di dunia, Akulah cahaya dunia” (Yoh. 9:4-5). Kita harus [...]

18 Disember 2019|0 Komen

Bergerak-hidup dalam Kristus

Kolose 2:6-7 Oleh itu, memandangkan kamu telah menerima Kristus, iaitu Yesus Tuan itu, bergerak-hiduplah dalam-Nya, setelah berakar dan sedang dibina dalam-Nya serta diteguhkan dalam iktikad sebagaimana kamu diajar, melimpah-ruahlah dengan ucapan syukur. Memandangkan kita telah menerima Kristus, maka kita harus bergerak-hidup dalam-Nya. Dalam Kolose 2:6, bergerak-hidup bererti hidup, bertindak, bertingkah [...]

10 Oktober 2019|0 Komen

“Di sinilah makananku!”

"Hanya jangan memberontak terhadap Yehova, dan jangan takut akan bangsa di tanah itu kerana mereka makanan kita. Perlindungan mereka telah tersingkir daripada mereka, dan Yehova menyertai kita; jangan takut akan mereka." Bilangan 14:9 Ayat Bible yang dipetik daripada Wasiat Lama buku Bilangan ini memperlihatkan seorang teladan yang harus kita contohi. [...]

13 Mei 2019|1 Komen
Muat Rencana