Perhimpunan Pemecahan Roti (2)

1 Kor. 10:16-17 Cawan berkat yang kita berkati, bukankah itu persekutuan darah Kristus? Roti yang kita pecahkan, bukankah itu persekutuan tubuh Kristus? Memandangkan terdapat hanya satu roti, kita yang banyak ialah satu Tubuh; kerana kita semua berbahagian dalam satu roti ini. Ibr. 2:12 Aku akan mengisytiharkan nama-Mu kepada dikbang-dikbang-Ku; di [...]

27 November 2016|1 Komen

Perhimpunan Pemecahan Roti (1)

1 Kor. 11:23-25 Tuan Yesus…mengambil roti.…Dia memecahnya dan berkata, Inilah tubuh-Ku yang diserahkan untukmu; demikianlah kamu lakukan demi memperingati Aku. Begitu juga dengan cawan selepas mereka makan, berkata, Cawan ini ialah waadah baru yang didirikan dalam darah-Ku; demikianlah kamu lakukan, setiap kali kamu minum, demi memperingati Aku. Perhimpunan pemecahan roti [...]

20 November 2016|0 Komen

Perhimpunan (II)

Kepentingan Perhimpunan Percayawan Dalam Matius 18:20 Tuan berkata, “Kerana di mana dua atau tiga orang dihimpunkan ke dalam nama-Ku, di situlah Aku di tengah-tengah mereka.” Tuan memberi kita janji yang istimewa bahawa di mana dua atau tiga orang dihimpunkan ke dalam nama-Nya, di situlah Dia di tengah-tengah kita. Perhimpunan kita [...]

17 Ogos 2016|0 Komen

Perhimpunan (I)

Dalam bahasa Yunani, gereja (ekklesia) bermakna yang dipanggil keluar. Perkataan ini digunakan untuk merujuk kepada jemaah yang dipanggil keluar. Memandangkan gereja ialah jemaah yang dipanggil Tuhan daripada dunia, maka gereja harus sentiasa berhimpun bersama. Apabila jemaah yang dipanggil Tuhan ini berhimpun bersama, mereka akan dibekali, dibina, dan disempurnakan untuk menggenapi [...]

17 Ogos 2016|0 Komen
Muat Rencana